Wereldwijd
Hulp nodig? Mail Icon

DELO-GARANTIE PLUS EUROPA: Nederlandse wet

Semi on highway
DIESELMOTOROLIËN VOOR ZWARE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

Garantie omvat alle automobieldieselmotoren (zowel buiten als in Europa gemaakt) die op en naast de weg worden gebruikt en die de specifieke ACEA-classificatie of OEM-specificatie en SAE-viscositeitsgraad aangeven waaraan het Product beantwoordt. Daarnaast blijft deze garantie gelden voor Delomotoroliën voor zware gebruiksomstandigheden die gebruikt worden in programma’s met langere verversingsintervallen die goedgekeurd zijn door motorfabrikanten. U moet regelmatige olieanalyses uitvoeren om de optimale olieverversingsintervallen te kunnen voorspellen en de werking van apparatuur te monitoren.

Producten zijn: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S en Delo Gold Ultra T.

VERSNELLINGSBAK-, & TRANSMISSIE-OLIËN

Garantie omvat alle in Europa en daarbuiten gefabriceerde handmatige transmissies, assen en naven bij installatie in vrachtwagens voor intensief gebruik (3,5MT en meer) of andere voertuigklassen waar het gebruik van de Producten in lijn ligt met het relevante Chevron-productinformatiebladprofiel met betrekking tot dergelijke apparatuur. Daarnaast blijft deze garantie gelden voor gebruik in programma’s met langere verversingsintervallen die goedgekeurd zijn door apparatuurfabrikanten. U moet regelmatige olieanalyses uitvoeren om de optimale olieverversingsintervallen te kunnen voorspellen en de werking van apparatuur te monitoren. 

Producten zijn: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL en Delo TorqForce.

Large Dump Truck
GESMEERDE LAGERS EN SCHOTELS

Garantie omvat alle in Europa en daarbuiten gefabriceerde automobielcomponenten voor zware gebruiksomstandigheden die gesmeerd zijn met en beschermd worden door smeervetten in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikanten.

Producten zijn: Delo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF en Texaco Molytex EP 2.

KOELVLOEISTOF-/ANTIVRIESSYSTEMEN

Garantie omvat alle in Europa en daarbuiten gefabriceerde automobielkoelsystemen voor zware gebruiksomstandigheden die onderhouden en gebruikt worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de OEM.

Producten zijn: Delo XLC Antifreeze/Coolant en Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

Chevron zal, naar eigen goeddunken, een Delo- of Texaco-product dat niet aan deze garantie beantwoordt, kosteloos vervangen of de aankoopprijs ervan terugbetalen.

Daarnaast zal Chevron tussenkomen om de schade (alleen onderdelen en werkuren) aan de gedekte apparatuur te herstellen, als die schade rechtstreeks het gevolg is van het falen van een Delo- of Texaco-Product van Chevron wanneer de apparatuur gebruikt wordt onder normale bedrijfsomstandigheden en onderhouden wordt in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant (inclusief de keuze van een smeermiddel). Deze garantie dekt geen onderdelen die niet voorkomen in de beschrijvingen van de bovenstaande gedekte apparatuur of onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van een omstandigheid die geen betrekking heeft op het gebruik van het Product, of het gevolg is van normale en verwachte slijtage van de apparatuur, of waar het gebruik van andere producten de prestaties van het Product kan beïnvloed hebben (inclusief additiefbehandelingen verkrijgbaar op de vervangingsmarkt).

Om onder deze garantie een claim te kunnen indienen, moet u gegevens kunnen voorleggen die aantonen dat de apparatuur onderhouden werd op de intervallen die aanbevolen worden door de apparatuurfabrikant. U zult eveneens een smeermiddel- of koelvloeistofmonster moeten indienen van de defecte apparatuur. Daarnaast moet Chevron of een agent van deze laatste de mogelijkheid hebben de bedrijfsrapporten van de apparatuur in te kijken en de apparatuur en defecte onderdelen te testen.

In deze garantie betekent de term “Chevron” “Chevron Netherlands N.V.”. Zoals aangegeven dekt de garantie uitsluitend schade aan uw apparatuur (alleen onderdelen en werkuren). Behalve waar expliciet anders aangegeven in deze Delo-garantie Plus Europa, biedt noch claimt Chevron garanties, expliciet dan wel impliciet, feitelijk dan wel wettelijk, aangaande de beschrijving van de Producten, de kwaliteit ervan, de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel ervan, of om het even welk ander onderwerp. Chevron kan evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld tegenover u of om het even welke andere persoon voor speciale, gevolg-, incidentele of indirecte verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de Producten. Deze garantie wordt beheerst door Nederlands recht en dateert van 01/02/18.

Mocht u te kampen krijgen met defecte apparatuur, zal het technische ondersteunings-team van Chevron u helpen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als het probleem niet te wijten is aan een Chevron-Product, zullen wij u de resultaten van onze analyse verschaffen om u te helpen bij het bepalen van de grondoorzaak van het defect.